KLANGFORM

En workshop för att frigöra din musikaliska förmåga

HollowArt copy-1.jpg

Bakgrund

Förutom att skriva musik så undervisar jag i musikämnet, ensemble, körsång samt i sångteknik. Jag har mött många olika behov av hjälp genom åren och inom olika åldersspann, men alla har en sak gemensamt och det är de psykologiska hinder som orsakar fysiska spänningar, höga krav eller rentav en rädsla att utföra en musikaliska handling över huvud taget! Och detta gäller alla nivåer av musikalisk erfarenhet!

Mitt kall att hjälpa andra frigöra sin musikalitet tillsammans med min passion för kreativitet har lett mig till flera olika utbildningar medan denna fråga gäckat mitt sinne; Varför har vi slutat bejaka vår musikaliska förmåga? Varför är vi så självkritiska ifall musikalitet är en mänsklig förmåga?

I min undervisning började jag successivt ändra mitt sätt att arbeta och prova olika övningar för att öppna upp för nyfikenhet och lek. I perioder undervisar jag även i musikhistoria och ju mer jag har kunnat sammankoppla vår historia med hur vi använder vår musikaliska förmåga, desto mer engagerad har jag blivit i att skapa situationer där eleverna ska kunna få en erfarenhet av att vara i direkt kontakt med sin kreativitet utan några hinder.

Workshopen

Metoden bygger på kreativitet i olika former såsom ritande, komposition och rörelse, men framför allt utforskande! Med den vill jag skapa en plats med högt till tak där du kan får vara nyfiken och ha roligt! Mitt mål är att du ska få en erfarenhet av att kunna vara musikaliskt kreativ utan prestation eller andra orättvisa krav på dig själv.

Metoden passar på alla kunskapsnivåer (från gymnasiet och uppåt) och även i mixade grupper med olika skapande uttryck.

Det behöver finnas tillgång till instrument, men det går även att göra med endast rösten som instrument om deltagarna är bekväma med det. Så om du är nyfiken på att få ett nytt perspektiv på musikskapande för dina elever/studenter, hör av dig så berättar jag mer!

 

Detta går att göra för privatpersoner så klart, men då i grupp om minst 4 pers.

graphic-scores-1-1381310570-view-1.jpg