top of page

DIN MUSIKALISKA FÖRMÅGA

Workshop den 14 oktober
i Hökarängen, Sjöskumsvägen 21
Lokal: Hökis Hope

Tid: 11-16

Läs mer och anmäl dig här

HollowArt copy-1.jpg

Bakgrund

Förutom att skriva musik så undervisar jag i musikämnet, ensemble, körsång samt i sångteknik. Jag har mött många olika behov av hjälp genom åren och inom olika åldersspann, men alla har en sak gemensamt och det är de psykologiska hinder som orsakar fysiska spänningar, höga krav eller rentav en rädsla att utföra en musikaliska handling över huvud taget! Och detta gäller alla nivåer av musikalisk erfarenhet!

Mitt kall att hjälpa andra frigöra sin musikalitet tillsammans med min passion för kreativitet har lett mig till flera olika utbildningar medan denna fråga gäckat mitt sinne; Varför har vi slutat bejaka vår musikaliska förmåga? Varför är vi så självkritiska ifall musikalitet är en mänsklig förmåga?

I min undervisning började jag successivt ändra mitt sätt att arbeta och prova olika övningar för att öppna upp för nyfikenhet och lek. I perioder undervisar jag även i musikhistoria och ju mer jag har kunnat sammankoppla vår historia med hur vi använder vår musikaliska förmåga, desto mer engagerad har jag blivit i att skapa en tillåtande atmosfär i min undervisning.

För när vi blir mer tillåtande mot oss själva så blir vi mer mottagliga för ny kunskap och nya erfarenheter.

Vi får utvecklas och kan njuta av att musicera!

Workshopen

Konceptet är att hitta in till sin musikaliska förmåga genom andra konstformer för att komma undan ideal och förväntningar på hur det ska låta. Jag ger dig "nya" verktyg som du får prova att uttrycka dig musikaliskt med, men framför allt utforska ett annat perspektiv än du är van vid! Till exempel musikens ursprungliga funktion. Jag vill också skapa en plats med högt till tak där du får låta hur du vill, vara nyfiken och ha roligt! Mitt mål är att du ska få en erfarenhet av att kunna vara musikaliskt kreativ utan prestation eller andra orealistiska krav på dig själv.

 

Metoden passar alla kunskapsnivåer (från gymnasiet och uppåt) och även i mixade grupper med olika skapande uttryck.

Det behöver finnas tillgång till instrument, men det går även att göra med endast rösten som instrument om deltagarna är bekväma med det. Så om du är nyfiken på att få ett nytt perspektiv på musikskapande för dig eller dina elever/studenter, hör av dig så berättar jag mer!

 

graphic-scores-1-1381310570-view-1.jpg
bottom of page